Brojevi na engleskom

Jedinice, desetice i stotice su vam dovoljne za tvorenje i većih brojeva

Nezaobilazna oblast za one koje žele da nauče engleski su svakako brojevi(numbers). Ovdje ćemo obraditi samo glavne (cardinal) brojeve.

Brojevi od nula do deset su kratki i lako se pamte

 • 0 - zero /ˈzɪərəʊ/
 • 1 - one /wʌn/
 • 2 - two /tuː/
 • 3 - three /θriː/
 • 4 - four /fɔː(r)/
 • 5 - five /faɪv/
 • 6 - six /sɪks/
 • 7 - seven /ˈsev(ə)n/
 • 8 - eight /eɪt/
 • 9 - nine /naɪn/
 • 10 - ten /ten/

Primjetit ćete da se brojevi od 13 do 19 završavaju isto, i to dodavanjem na brojeve prve desetice nastavak, tj. sufiks “teen”. Kod brojeva 13 i 15 postoji malo odstupanja.

 • 11 - eleven
 • 12 - twelve
 • 13 - thirteen
 • 14 - fourteen
 • 15 - fifteen
 • 16 - sixteen
 • 17 - seventeen
 • 18 - eighteen
 • 19 - nineteen

Ostali dvocifreni brojevi se pišu tako što se između desetice i jedinice stavi crtica

 • 26 - twenty-six
 • 31 - thirty-one
 • 48 - forty-eight
 • 52 - fifty-two
 • 67 - sixty-seven
 • 73 - seventy-three
 • 89 - eighty-nine
 • 94 - ninety-four

Primjeri brojeva u rečenicama

 • Nikola has five balls.
 • Nikola ima pet lopti.
 • There are nineteen pupils in my class.
 • U mom razredu ima devetnaest učenika.
 • My grandmother is eighty-five years old.
 • Moja baka ima osamdeset godina.
 • What is your lucky number?
 • Koji je tvoj srećan broj?
 • My lucky number is nine.
 • Moj srećni broj je devet.
 • What is your phone number?
 • Koji je tvoj broj telefona?
 • My phone number is: oh six five, three one eight, four seven oh
 • Moj broj telefona je: 065 - 318 - 470
Kad su brojevi telefona u pitanju svaki broj se posebno navodi. Nećemo reći sixty-five, nego six five, kao što je navedeno u ranijem primjeru. Kada je riječ o nuli, češća je upotreba “oh” ( koje se izgovara kao slovo O /əʊ/ ), ali možemo upotrijebiti i riječ zero.

Brojevi veći od stotinu

 • 100 - a /one hundred
 • 200 - two hundred
 • 1 000 - a /one thousand
 • 2 000 - two thousand
 • 1 000 000 - a /one million
 • 1 000 000 000 - a /one billion

U britanskom engleskom poslije stotinu slijedi “and”, za razliku od američkog gdje izostaje ova riječ.

 • 105 - one hundred and five ( br.eng.) / one hundred five (am.eng.)
 • 436 - four hundred and thirty-six / four hundred thirty-six
 • 873 - eight hundred seventy-three
 • 119 - one hundred nineteen

Kada govorimo o velikim ( large ) brojevima, vodimo se sledećim redoslijedom: milijarde, milioni, hiljade, stotine, desetice i na kraju jedinice.

 • 8 290 - eight thousand two hundred ninety
 • 15 560 – fifteen thousand five hundred sixty
 • 786 450 – seven hundred six thousand four hundred fifty
 • 342 713 - three hundred forty-two thousand seven hundred thirteen
 • 342 713 - three hundred forty-two thousand seven hundred thirteen
 • 2 450 000 – two million four hundred fifty thousand
 • 27 805 234 - twenty-seven million eight hundred five thousands two hundred thirty-four
 • 934 700 000 – nine hundred thirty-four million seven hundred thousand
 • 589 432 420 - five hundred eighty-nine million four hundred thirty-two thousand four hundred twenty
 • 43 870 550 000 - forty-three billion eight hundred seventy million five hundred fifty thousand
 • 621 493 570 812 - six hundred twenty-one billion four hundred ninety-three million five hundred fifty thousand eight hundred twelve

Kod pisanja i čitanja godina važe druga pravila. Prve godine novog vijeka se čitaju na sledeći način:

 • 1004 - one thousand four
 • 1100 - eleven hundred
 • 2000 - two thousand

Za ostale godine važi pravilo da se godine čitaju kao dva broja

 • 1759 - seventeen fifty-nine
 • 1823 - eighteen twenty-three
 • 1564 -fifteen sixty-four
 • 1999 - nineteen ninety-nine