CV na engleskom

Kako napisati CV na engleskom jeziku. Razlika između CV-ja i Rezimea. Download obrazac

U potrazi ste za poslom! Prvi korak na tom putu je svakako pretražiti oglase i naći ono što vam odgovara. Zatim slijedi apliciranje, gdje trebate na najbolji način predstaviti sebe, svoje vještine, kvalifikacije i osobine potencijalnom poslodavcu i ubijediti ga da ste baš Vi prava osoba za taj posao. Napravite savršen CV ili rezime prateći osnovne smjernice i naučite razliku između ovih formata, koji su ključni za apliciranje za posao.

rezime na engleskom
Primjer rezimea na engleskom jeziku

Razlike između CV-ja i rezimea

 • Dužina sadržaja

  Većina ljudi teži da što konciznije predstavi svoju biografuju. Dok CV može da se proteže i na više strana, zbog veće količine podataka, rezime se sastoji od maksimalno dvije stranice.

 • Opis posla/oblast

  CV se koristi više u akademskim krugovima. Ako ste tek diplomirali ili zavrsavate master ili doktorske studije, prije ćete aplicirate za posao šaljući CV. Ili ako aplicirate za mjesto učitelja, nastavnika, profesora.

 • Mogućnost prilagođavanja

  CV je dokument koji se ne mijenje. Podaci ostaju isti bez obzira za koju poziciju aplicirate. Dodaje se samo novo radno iskustvo, ukoliko je do njega došlo. Za razliku od CV-ja, rezime je dokument u kojem se naglašavaju vještine i relevantne radna iskusta za ciljanu poziciju.

Neki poslodavci u oglasu traže da im se pošalje rezime (resume), dok neki CV (skraćenica od latinske riječi curriculum vitae - “course of life” - “životni tok”). Iako se i jedan i drugi dokument koriste u svrhu apliciranja za posao, između ova dva dokumenta ima itekako razlike. Da bi vas shvatili ozbiljno morate poslati adekvatan dokument, koji je i tražen u oglasu. Prilikom traženja posla najbolje je imati spremno i jedno i drugo. Koji će vam od ova dva dokumenta trebati, najviše zavisi od države gdje se nalazi firma za koju aplicirate. U regionima kao što su Velika Britanija, Novi Zeland i neki dijelovi Evrope, poslodavci koriste termin CV za oba dokumenta. Čak uopšte ne koriste termin “resume”. U Južnoj Aftici, Australiji i Indiji, koriste oba termina, ali ne prave razliku između njih. Ali ako aplicirate za firmu čije je sjedište u Americi, morate znati da kod njih postoji znatna razlika između ova dva formata.

Šta se podrazumijeva pod CV-om u Americi

CV je, za razliku od rezimea, detaljan dokument koji sadrži ne samo podatke o vašem radnom iskustvu, nego i podatke o obrazovanju, nagradama, odlikovanjima, stipendijama, istraživanjima i publikacijama. CV takođe može da sadrži profesionalne reference, podatke o pohađanim kursevima, projektima, hobijima i interesima, listu vještina i osobina. U ovom formatu aplikacije ide se hronološkim redom, krećući od obrazovanja pa nadalje.

Kako napisati CV u sedam koraka:

 1. Napišite svoje lične podatke. ( Contact information )

  To podrazumijeva Vaše puno ime i prezime, broj telefona i E-mail adresu. Na vama je da li ćete napisati i adresu prebivališta.

 2. Profesionalno / radno iskustvo ( Professional experience )

  Ovo je najvažnija tačka u cijelom CV - ju i na njemu treba da je najveći fokus. Pri navođenju radnog iskustva koristite obrnutu hronologiju, kao i u obrazovanju. Navedite naziv firme ili organizacije, naziv pozicije, lokaciju firme, vremenski period koji ste proveli na toj poziciji, opis zadataka i dužnosti, rezultate i uspjehe.

 3. Obrazovanje ( Academic history )

  U ovom dijelu se navodi tok obrazovanja, ali obrnutom hronologijom, od doktorskih, magistarskih, diplomskih studija, srednjeg obrazovanja i osnovne škole, uz navođenje vremenskog perioda u kojem se šta pohađalo. U ovoj sekciji ćete navesti i stečene titule i profesionalne kvalifikacije. Ukoliko imate kratko ili nikakvo radno iskustvo, napišite detaljnije tok obrazovanja, uključujući sve segmente. Ako već imate neko radno iskustvo, ne morate previše detaljisati i navoditi sve do osnovne škole.

 4. Navedite kvalifikacije i vještine ( Qualifications and skills )

  Pročitajte još jednom opis posla za koji aplicirate i fokusirajte se na tražene vještine. Navedite sve relevantne vještine koje posjedujete, kao što su: poznavanje rada na računaru, poznavanje stranih jezika, uz naznaku koliko se dobro služite tim jezikom ( početni, srednji, napredni nivo ). Važno je da budete iskreni, jer će poslodavac lako provjeriti nivo vašeg znanja putem testa ili intervjua. Ukoliko imate završen neki kurs stranog jezika, navedite diplomu ili sertifikat koji ste stekli.

 5. Nagrade i odlikovanja ( Awards and honours )

  Ukoliko ste odlikovani ili nagrađeni za nešto, ovo je sekcija u koju biste trebali to naglasiti. Navedite ime nagrade, zatim godinu u kojoj ste je dobili, organizaciju koja vam je urucila nagradu i na kraju detalje, kao što su koliko se često nagrada uručuje, koliko ju je ljudi primilo, itd.

 6. Publikacije / objavljeni radovi ( Publications )

  Navedite relevante studije, prezentacije, objavljene radove koji su bitni u vašoj profesionalnoj istoriji.

 7. Navedite stručna društva i udruženja ( Professional associations )

  Ako ste član nekog udruženja, navedite njegovo ime, lokaciju i datum od kada ste njegov aktivni član. Ili kad ste bili član nekog drugog udruženja.

  Neki poslodavci imaju svoje CV template i CV primjere, da bi se osigurali da potencijalni zaposlenici unesu sve tražene informacije, u formatu koji poslodavac preferira. Prilikom slanja CV-ja svakako trebate voditi računa o urednosti, preglednosti, istinitosti i mogućim gramatičkim greškama.

Šta je rezime ( resume )

Riječ “resume” ima porijeklo u Francuskoj riječi résumé, što bi značilo kratki pregled, sažetak. Rezime je dokument koji treba u kratkim crtama sadržati podatke o vašem radnom iskustvu, vještinama i obrazovanju.

  Prilikom pisanja rezimea imajte na umu sledećih šest pravila:
 1. Navedite osnovne činjenice
 2. Istražite druge biografije za inspiraciju
 3. Koristite što je moguće manje riječi
 4. Naglasite svoja dostignuća kad god je to moguće
 5. Upotrijebite ključne riječi koje su navedene u opisu posla
 6. Prekontrolišite nekoliko puta ono što ste napisali, da biste izbjegli pravopisne greške. Ili zamolite nekog da to uradi za vas

Kako napisati rezime / biografiju

Navedite osnovne činjenice ( Cover all the basics )

Cilj rezimea je da na najbolji način predstavite svoje vještine i dostignuća. Postoji više načina na koji ćete to postići. Svaki rezime zahtijeva sledeće osnovne elemente:

Kontakt informacije

Navedite puno ime i prezime, mjesto u kojem živite, E - mail adresu i broj telefona. Zbog osjetljivosti ličnih podataka i njihove moguće zloupotrebe, vodite računa kome šaljete svoj rezime. Neka to bude provjerena i pouzdana firma.

Relevantno radno i volontersko iskustvo

Većina ljudi navodi svo svoje radno iskustvo, počevši od poslednjeg radnog mjesta. Međutim, nemojte navoditi baš sve što ste radili u prošlosti, npr. na raspustu u srednjoj školi, ili na fakultetu da biste nešto dodatno zaradili. Fokusirajte se na postignuća u relevantnim poslovima.

Relevantne obrazovne diplome ili sertifikate i / ili licence

Važnost vašeg obrazovanja i stečenih diploma zavisiće od posla i firme za koju ste zainteresovani. Ako imate više diploma i sertifikata, navedite samo one koje su relevantne za taj posao.

Poželjne vještine i ekspertize

Prilikom navođenja svojih vještina vodite računa da ste iskreni i da ne pretjerujete. Velika je razlika u npr. “poznavanje rada u Microsoft Excel-u” i “stručnjak za Microsoft Excel”.

Istražite druge biografije za inspiraciju ( Explore other resumes for inspiration )

Istraživanje i čitanje drugih biografija može vam poslužiti kao odlična inspiracija prilikom pisanja svog rezimea. Na internetu ima na stotine primjera kako su drugi predstavili svoje vještine i iskustva. Izaberite kategoriju posla i funkciju sličnu onoj za koju vi aplicirate i pročitajte primjere biografija ljudi sa različitim radnim iskustvom i vještinama. Možda vas nešto nadahne i inspiriše u traženju pravih izraza i fraza u predstavljanju samog sebe na najadekvatniji i najbolji način.
Na sledećoj adresi možete pronaći mnogo primjera: https://www.indeed.com/career-advice/resume-samples

Koristite što je moguće manje riječi ( Use as few words as possible )

Poslodavac mora na prvi pogled razumjeti vaše radno iskustvo. Nema potrebe za dužim opisom, ako se može koncizno i kratko napisati. Opišite vaše radno iskustvo u kratkim tezama. Klasični rezime ima najviše dvije stranice, tako da gledajte da napišete samo ono najvažnije i relevantno za tu poziciju.

Kvantifikujte svoja dostignuća kad god je to moguće ( Quantify your accomplishments )

Brojevi i podaci čine vaš rezime dinamičnijim i i pomažu menadžmentu da uvide vaš potencijal i mogući doprinos njihovoj organizaciji. Kad god ste u prilici potkrijepite svoja dostignuća i uspjehe stvarnim podacima, da biste povećali svoj kredibilitet i dodali detaljnije podatke svojoj biografiji.

Upotrijebite ključne riječi koje su navedene u opisu posla ( Use keywords )

Menadžment želi da vidi da li “govorite njihovim jezikom” i da li razumijete često upotrebljavane fraze u njihovoj industriji. Ako u vašem rezimeu uoče takve fraze, gledaće na vas kao jakog kanditata i njihovog potencijalnog zaposlenika.

Prekontrolišite nekoliko puta ono što ste napisali, da biste izbjegli pravospisne greške. ( Proofread several times )

Prvi kontakt sa mogućim poslodavcem je vaš rezime. Nažalost, ako se potkrade neka tipografska ili pravopisna greška, vaš rezime bi mogao prerano da se eliminiše. Uvijek je dobro zamoliti nekog bliskog vama da pročita i prekontroliše, da bi se uočile i izbjegle moguće greške.