Present Continuous Tense

Sadašnje trajno vrijeme u engleskom jeziku

Jedno od glagolskih vremena, u engleskom jeziku, kojim se može opisati situacija, ili radnja u sadašnjosti je Present Continuous, odnosno Sadašnje trajno, ili kako ga još zovu Sadašnje nesvršeno vrijeme.

Ovdje ćete saznati:

 • njegov potvrdni, odrični i upitni oblik
 • u kojim situacijam upotrijebiti ovo vrijeme
 • priloge koje idu uz njega

Pogledajte sledeću situaciju

present

Ana is in her car. She is on her way to work. She is driving to work.
“is driving” - present continuous


Ana je u svom autu. Ona je na putu do posla. Ona vozi auto. Ovo znači da ona vozi upravo sada, u trenutku govora. Radnja nije završena, i odatle i naziv ovog vremena - sadašnje nesvršeno vrijeme.

Tvorba sadašnjeg trajnog vremena

Potvrdni oblik Present Continuous-a se gradi od pomoćnog glagola “to be” (am, is, are), i sadašnjeg participa (present participle) glavnog glagola (driving).

Sadašnji particip se gradi tako da na infinitivnu osnovu glagola dodamo nastavak - ing. Ako glagol završava na samoglasnik -e, onda sadašnji particip gradimo tako da prvo odbijemo -e i onda dodamo nastavak -ing.

Primjeri potvrdnih rečenica kroz lica
Subject To be Verb Object
I am (‘m) reading a book.
You are (‘re) reading a book.
He is (’s) reading a book.
She is (’s) reading a book.
It is (’s) reading a book.
We are (‘re) reading a book.
You are (‘re) reading a book.
They are (‘re) reading a book.

U govoru i pisanju se većinom koriste skraćeni oblici:

 • I’m playing with my dogs.
  Igram se sa svojim psima.
 • Linda’s doing her homework.
  Linda radi zadaću.
 • We’re working on our Science project.
  Mi radimo na našem projektu iz prirode.
 • It’s raining.
  Pada kiša.
 • They’re waiting for the bus.
  Oni čekaju autobus.

Odrični oblik Present Continuous-a se gradi od odričnog oblika pomoćnog glagola “to be“ i sadašnjeg participa glavnog glagola.

Primjeri odričnih rečenica kroz lica
Subject To be + not Verb Object
I am not (‘m not) reading a book.
You are not (aren’t) reading a book.
He is not (isn’t) reading a book.
She is not (isn’t) reading a book.
It is not (isn’t) reading a book.
We are not (aren’t) reading a book.
You are not (aren’t) reading a book.
They are not (aren’t) reading a book.

Upitni oblik se gradi inverzijom subjekata i pomoćnog glagola “to be” tj. pomoćni glagol dođe na prvo mjesto, a subjekat na drugo.

Primjeri upitnih rečenica kroz lica
To be Subject Verb Object
Am I reading a book?
Are you reading a book?
Is he reading a book?
Is she reading a book?
Is it reading a book?
Are we reading a book?
Are you reading a book?
Are they reading a book?

Kratki odgovori bi bili:

  Potvrdni:
 • Yes, I am.
 • Yes, you / we / they are.
 • Yes, he / she / it is.
  Odrični:
 • No, I’m not.
 • No, you / we / they aren’t.
 • No, he / she / it isn’t.

Upitne riječi koje možemo upotrijebiti uz ovo vrijeme su: When, Where, What time, How long, What, Why

 • When are you coming?
  Kad dolaziš?
 • Where is he going?
  Gdje on ide?
 • What are your parents doing?
  Šta ti rade roditelji?
 • What time are you leaving?
  U koliko sati krećeš?
 • How long is she staying in Germany?
  Koliko dugo će ona biti u Njemačkoj?
 • Why is she working today?
  Zašto ona danas radi?

Upotreba sadašnjeg trajnog vremena

1. Da se govori o radnji koja se dešava u trenutku govora, upravo sada. Kao i o nečemu što se ne dešava upravo sada.

present
Primjeri radnje koji se dešavaju u trenutku govora
Engleski Prevod
Marija and Nikola are playing basketball. Marija i Nikola igraju košarku.
They aren’t swimming. Oni ne plivaju.
My parents are watching television. Moji roditelji gledaju televiziju.
Is he sitting or standing? Da li on sjedi ili stoji?
Why aren’t you doing your homework? Zašto ne radiš zadaću?

2. Za radnju koja traje već neko vrijeme.

present
Primjeri radnje koja traje neko vrijeme
Engleski Prevod
I’m working hard these days. Mnogo radim ovih dana.
She’s studying to become a doctor. Ona uči za doktora.
They are renovating their flat these weeks. Ovih sedmica renoviraju stan.

3. Za radnju koja će se desiti u bliskoj budućnosti.

present
Primjeri rečenica gdje će se radnja tek desiti
Engleski Prevod
I am meeting some friends after work. Sastajem se sa nekim prijateljima posle posla.
I am not going to Nina’s place tonight. You have fun. Ne idem večeras kod Nine. Vi se zabavite.
Is he visiting his grandparents next week? Ide li on kod bake I djeda sledeći vikend?
Isn’t she working tonight? Zar ona ne radi večeras?

4. Za iritantnu radnju koja se često ponavlja.

present
Primjeri iritantnih radnji koje se ponavljaju
Engleski Prevod
Lena is always coming to class late. Lena uvijek kasni na čas.
He is constantly talking. On neprestano priča.
I don’t like them because they are always complaining. Ne volim ih jer se stalno nešto žale.

  Prilozi po kojima ćete prepoznati da se radi o ovom vremenu su:
 • Now- sada
 • Right now - upravo sada
 • At this moment - u ovom trenutku, ovog trenutka
 • At the moment of speaking - u trenutku govora
 • This week - eve sedmice
 • This month - ovog mjeseca
 • This winter - ove zime
 • These days - ovih dana
 • These weeks - ovih sedmica

Sadašnje trajno vrijeme u engleskom jeziku
Sadašnje trajno vrijeme u engleskom jeziku