Present Simple Tense

Sadašnje prosto vrijeme u engleskom jeziku

U engleskom jeziku imamo više načina, tj.glagolskih vremena, kojima možemo iskazati sadašnjost. Jedno od tih glagolskih vremena je “Present Simple”. Ovdje možete saznati kako se gradi njegov potvrdni, odrični i upitni oblik, kao i njegovu upotrebu i priloge koje stoje uz ovo vrijeme.

Present Simple Tense - Sadašnje prosto ili svršeno vrijeme, kako se još naziva, je glagolsko vrijeme kojim se kazuju činjenice, trajne istine, radnje koje se ponavljaju, rasporedi, navike i osjećanja.

Primjeri rečenica u ovom vremenu:

Primjeri rečenica u Present simple tense-u
Engleski Prevod
My mom loves flowers. Moja mama voli cvijeće.
Nick plays football. Nik igra fudbal.
Do you live here? Da li ti živiš ovdje?
Water boils at 100º C. Voda ključa na 100 stepeni.
I watch series every evening. Ja gledam serije svako veče.
We don’t go to school on weekends. Vikendom ne idemo u školu.
Maria and Linda often come to my place after school. Marija i Linda često dođu kod mene posle škole.
My brother doesn’t know who my boyfriend is. Moj brat ne zna ko mi je momak.
Does Marko live in our neighborhood? Da li Marko živi u našem komšiluku?

Iz prethodnih primjera možete zaključiti da se:

Potvrdni oblik gradi od infinitiva glagola, bez “to”

U trećem licu jednine na glagol se dodaje nastavak -s, odnosno -es, na glogole koji se završavaju na -s, -z, o, x, -sh, -ch. Kod glagola koji se završavaju na -y, dolazi do prelaska -y u -i, i dodaje se nastak -es. ( fly- flies ). Ali, ako je u glagolu prije -y jedan od samoglasnika, onda se dodaje samo -s (annoy-annoys).

Primjeri potvrdnih rečenica kroz lica
Subject Verb Object
I play tennis.
You play tennis.
He pays tennis.
She plays tennis.
It plays tennis.
We play tennis.
You play tennis.
They play tennis.
Primjeri rečenica sa nastavcima
Engleski Prevod
All my friends speak English. Svi moji prijatelji pričaju engleski.
I ride horse quite well. Ja prilično dobro jašem konja.
Rob cries every time mom goes out. Rob zaplače svaki put kad mama izađe.
My sister hates rainy days. Moja sestra mrzi kišne dane.

Odrični oblik se gradi od odričnog oblika sadašnjeg vremena pomoćnog glagola “to do” i infinitiva glavnog glagola, bez nastavka za treće lice.

Primjeri odričnih rečenica kroz lica
Subject to do Verb Object
I don’t play tennis.
You don’t play tennis.
He doesn’t play tennis.
She doesn’t play tennis.
It doesn’t play tennis.
We don’t play tennis.
You don’t play tennis.
They don’t play tennis.

Upitni oblik se gradi od upitnog oblika sadašnjeg vremena pomoćnog glagola “to do” i infinitiva glagola.

Primjeri upitnih rečenica kroz lica
Question word Subject Verb Object
Do I play tennis?
Do you play tennis?
Does he play tennis?
Does She play tennis?
Does it play tennis?
Do we play tennis?
Do you play tennis?
Do they play tennis?

Upotreba Sadašnjeg prostog vremena

1. Za radnju koja se ponavlja

Ovo vrijeme ćemo upotrijebiti kada govorimo o radnji koja se ponavlja i koja je uobičajena. To može biti hobi, neka dnevna aktivnost, isplanirani događaj ili nešto što se često ponavlja. To može biti i nešto što osoba često zaboravi ili obično ne uradi.

present
Primjeri upotrebe
Engleski Prevod
I have football practice on Saturdays. Treniram fudbal subotom.
Sarah often forgets to water the plants. Sara često zaboravi zalijevati biljke.
When does the train usually leave? Kad voz obično kreće?
He never calls me on workdays. On me nikad ne zove radnim danima.
What do you do every morning? Šta ti radiš svako jutro?
Uz ovo vrijeme se upotrebljavaju prilozi učestalosti (adverbs of frequency)
  Prilozi neodređenog vremena su:
 • Never - nikad
 • Sometimes- ponekad
 • Usually - obično
 • Often - često
 • Always - uvijek
U rečenici oni stoje između subjekta i predikata.
  Prilozi određenog vremena su:
 • In the morning - ujutro
 • In the afternoon - popodne
 • In the evening - uveče
 • At noon - u podne
 • At midnight - u ponoć
 • On Friday - u petak
Ovi prilozi stoje na početku ili na kraju rečenice.

3. Za činjenice i radnje koje su trajno istinite

present
Primjeri upotrebe
Engleski Prevod
I live in Banja Luka. Ja živim u Banjaluci.
Cats like milk. Mačke vole mlijeko.
California is in America, it is not in the United Kingdom. California je u Americi, a ne u Ujedinjenom Kraljevstvu.
Water freezes at 0ºC. Voda mrzne na 0 stepeni.

3. Za već dogovoren raspored u bliskoj budućnosti.

present
Primjeri upotrebe
Engleski Prevod
The bus leaves tonight at 8 PM. Autobus kreće večeras u 8.
My dad doesn’t arrive today, he arrives tomorrow at noon. Moj tata ne stiže večeras, on stiže sutra u podne.
The party starts at 9 o’clock. Žurka počinje u 9.
When does the match begin tomorrow? Kad sutra počinje utakmica?

4. Za izražavanje osjećanja.

Primjeri upotrebe
Engleski Prevod
I love you. Volim te.
My little brother doesn’t like cabbage. Moj mali brat ne voli kupus.
My sister adores me. Moja sestra me obožava.
I feel sick. Muka mi je.
We don’t believe in horoscope. Mi ne vjerujemo u horoskop.
Sadašnje prosto vrijeme u engleskom jeziku
Sadašnje prosto vrijeme u engleskom jeziku