Strane svijeta na engleskom

Strane svijeta na engleskom su univerzalno priznate oznake

Još od pojave kompasa pa sve do GPS uređaja, strane svijeta su predstavljene na engleskom jeziku. Cardinal coordinates ili cardinal points. Riječ cardinal znači osnovni, glavni, kardinalni. Četiri glavna pravca, ili tačke su istok - east, zapad - west, sjever - north i jug - south. Ovi pravci se obično označavaju skraćenicama, početnim slovima njihovog imena. Tako za istok E, W za zapad, N za sjever, S za jug. Interkardinalni (intercardinal), srednji ili kako se još nazivaju redni (ordinal) smjerovi su sjevernoistočni - north-east ( NE ), jugoistočni - south-east ( SE ), jugozapadni - south-west ( SW ) i sjevernozapadni - north-west ( NW ). Ruža pojasa (compass rose) koja sadrži i glavne i redne pravce imaće osam tačaka, predstavljene skraćenicama: N, NE, E, SE, S, SW, W, and NW. U engleskom, strane svijeta se pišu malim slovima, osim kad su dio imena neke regije ili države, kao što je slučaj u sledećim primjerima: South Africa ( Južna Afrika ), East Timor ( Istočni Timor ), North America ( Sjeverna Amerika ), the South Pole ( Južni Pol ), Northwest Territories ( Sjevernozapadne teritorije )

Engleski Prevod Izgovor
north sjever
northeast sjeveroistok
east istok
southeast jugoistok
south jug
southwest jugozapad
west zapad
northwest sjeverozapad

Upotreba strana svijeta u rečenicama

 • The sun rises in the east and sets in the west.
  Sunce izlazi na istoku, a zalazi na zapadu.
 • Paris is in the north of France.
  Pariz je na sjeveru Francuske.
 • Sweden is north of France.
  Švedska je sjeverno od Francuske.
 • Mexico is south of the USA.
  Meksiko je južno od SAD-a.
 • Moscow is in the west of Russia.
  Moskva je na zapadu Rusije.
 • Europa is to the west of Russia.
  Evropa je zapadno od Rusije.
 • Shanghai is in the east of China.
  Šangaj je na istoku Kine.
 • Penguins live in the south.
  Pingvini žive na jugu.
 • Polar bears live at the North Pole.
  Polarni medvjedi žive na Sjevernom Polu.
 • Our house faces south-east.
  Naša kuća je okrenuta prema jugoistoku.
 • My car broke down a kilometre west of the school.
  Auto mi se pokvarilo kilometre zapadno od škole.
 • My best friend lives in the north-west of Serbia.
  Moj najbolji prijatelj živi na sjeverozapadu Srbije.